دوره 3، شماره 1 - ( 3-1396 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 1-12 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (791 مشاهده)

زمینه و هدف:یکی از مهم‌ترین معیارهای تعیین کننده‌ی سلامت، سبک زندگی ارتقاءدهنده ی سلامت می باشد. بنابراین هدف این مطالعه بررسی وضعیت سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال ۱۳۹۴ بود.

مواد و روش کار:این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلیبا مشارکت 152دختر و 98 پسر از دانشجویان ساکن خوابگاه­های دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شد.روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقادهنده سلامت  Walker استفاده شد. در تحلیل داده ها نیز از آزمون های Mann-Whitney U، Kruskal-Wallis و ضریب همبستگی Spearman استفاده شد.

یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره سبک زندگی ارتقادهنده ی سلامت 01/18±28/134از حداکثر نمره قابل اکتساب 208 به دست آمد که نشان دهنده وضعیت متوسط است. بالاتریننمرهکسبشدهدرزیرگروهرشدمعنوی 77/4±08/27 و کمترین نمرهدرزیرگروهفعالیتجسمانی41/4±06/16بود. بین سبک زندگی ارتقادهنده با متغیرهایوضعیت تاهل و رشته تحصیلی ارتباط معنی دار وجود داشت. ولی بین میانگین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت کل با متغیر های جنسیت و تحصیلات و شغل والدین ارتباط معنی دار نبود.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که وضعیت سبک زندگی ارتقادهنده سلامت در خوابگاهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان متوسط است. بنابراین نیاز به برنامه ریزی های دقیق‌تر جهت بهبود وضعیت سبک زندگی ارتقاءدهنده‌ی سلامت در این دانشجویان احساس می­شود.

متن کامل [PDF 470 kb]   (338 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۸