دوره 3، شماره 1 - ( 3-1396 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 13-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده:   (635 مشاهده)

زمینه و هدف: سرطان پوست یکی از شایع ترین سرطان ها در جهان می باشد و در دهه های اخیر بروز آن به میزان زیادی افزایش یافته است. با این وجود این نوع سرطان به میزان بسیار زیادی از طریق رفتارهای حفاظتی قابل پیشگیری است. هدف از این مطالعه تعیین مهمترین پیش بینی کننده های موثر بر رفتارهای محافظتی، بر اساس مدل بزنف در دانشجویان مامایی شهر ارومیه بود.

روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است که بر روی 100 دانشجوی مامایی صورت گرفته است. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی اخذ گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک و سازه های مدل (نگرش، عوامل قادرکننده، نرم ها ی انتزاعی، قصد رفتار و رفتار بود. تجزیه و تحلیل داده­ها از طریق آزمون های همبستگی اسپرمن ، رگرسیون با استراتژی Backward انجام شد.

یافته ها: میانگین سن افراد شرکت کننده در این مطالعه 68/1 ±15/21 بود. نتایج نشان داد بین وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و سطح تحصیلات مادران و سابقه سوختگی با رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان، همبستگی مستقیم و معنی داری وجود داشت. همچنبن متغیرهای سطح تحصیلات مادران و پدران، هنجارهای ذهنی و عوامل قادر کننده بطور متوسط  49% از رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست را پیش گویی کرد.

.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود به منظور پیشگیری از سرطان پوست، در طراحی و اجرای مداخلات روی جوانان بیش از همه فاکتورهای قادر کننده و هنجارهای انتزاعی مدنظر قرار گیرند.

متن کامل [PDF 505 kb]   (255 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۰