دوره 3، شماره 1 - ( 3-1396 )                   جلد 3 شماره 1 صفحات 53-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (570 مشاهده)

زمینه و هدف: انجام تحقیقات گسترده در زمینه میزان آگاهی ، نوع نگرش و رفتار در زمینه سلامت بلوغ و تلاش در جهت ارتقاء سطح آن ، در واقع سرمایه گذاری برای رسیدن به سلامت فردی و اجتماعی است. هدف این مطالعه پیش بینی رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی شده در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر خمیر بود.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بود که در بین 120 نفر دانش آموز دختر متوسطه اول انجام گردید. نمونه گیری به روش تصادفی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه ای خودایفا مشتمل بر سؤالات اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss نسخه 22 و با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون های تحلیلی در سطح معنی داری 05/0>P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: سطح آگاهی 8/85% از دانش آموزان در حد متوسط بود. همچنین اکثر دانش آموزان (7/81%) عملکرد متوسطی در دوران بلوغ داشتند. تجزیه وتحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که نگرش پیش بینی کننده قصد انجام رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ می باشند. همچنین تجزیه وتحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که قصد انجام رفتارهای بهداشتی دوران بلوغ و آگاهی، پیش بینی کننده رفتارهای بهداشتی در دوران بلوغ است.
نتیجه گیری: قصد رفتاری و آگاهی، پیش بینی کننده رفتارهای بهداشتی است. لذا در طراحی مداخلات آموزش بلوغ برای افزایش رفتارهای بهداشتی، بهتر است بر متغیر قصدرفتاری و آگاهی بیشتر توجه کرد. 


متن کامل [PDF 438 kb]   (137 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۲۸